Tjenester

Beställ på telefon +47 09710

Eller skicka e-post till 09710@ngsecure.no

​Säker destruktion av varor och produkter

NG Secure hanterar mycket mer än bara pappersdokument och digitala lagringsmedier. Många företag har behov av destruktion av varupartier, textilier och andra produkter.

Vi har trygga och bra lösningar för detta och levererar säker destruktion av alla sorts produkter. Vi har många kunder i olika branscher. Allt från producenter och grossister, till forskningscentra och offentliga myndigheter. Det är viktigt att det finns bra lösningar för att förstöra och destruera alla sorts produkter.

NG Secure är ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015 (kvalitet) och granskningen utförs av DNV GL.

Vi har kompletta lösningar som säkerställer att du som kund får den tryggaste lösningen som finns på marknaden. Hela verksamheten är föremål för hårda kvalitetskrav som regelbundet granskas och kontrolleras. Destruktionen sker genom krossning eller förbränning.

Vi garanterar säkerheten i alla led, från insamling till destruktion. Vi strävar alltid efter att destruerat material går till återvinning.

Umbraco CMS Från MarkedsPartner