Tjenester

Beställ plomberade säkerhetsbehållare på telefon +47 09710

Eller skicka e-post till 09710@ngsecure.no


Information om våra behållare ›

Säker destruktion av känsliga dokument

Med den nya persondataskyddsförordningen (GDPR) från 20 juli 2018 blev kraven knutna till integritet ännu hårdare, och du ska nu ha kontroll på alla dokument.

Alla verksamheter samlar in och behandlar personuppgifter och annan känslig data. En stor del av detta lagras och behandlas på pappersdokument. En central del av informationssäkerheten som det nya regelverket kräver att du ska ha, är rätten till radering. Säkra destruktionsrutiner för pappersdokument måste därför finnas för att undvika integritetsintrång, och undgå negativa följder av att känslig information kommer på avvägar.

Det finns olika metoder för destruktion av dokument. Vill du vara garanterad att informationen i dokumenten inte kan återskapas rekommenderar vi att destruera alla dokument med strimling. Den lösningen kan NG Secure erbjuda.

 

Umbraco CMS Från MarkedsPartner