Tjenester

Beställ plomberade säkerhetsbehållare på telefon +47 09710

Eller skicka e-post till 09710@ngsecure.no


Information om våra behållare ›

Säker destruktion av digitala lagringsmedier

Om personuppgifter och affärskritisk information kommer på avvägar kan det leda till stora ekonomiska förluster och försämrat anseende. För att undvika det behövs bra destruktionsrutiner för alla lagringsmedier, från minneskort och hårddiskar till mobiltelefoner och läsplattor.

Flera undersökningar visar på att informationssäkerheten hos verksamheter inte är tillräckligt bra. Det finns många exempel på att det har varit möjligt att återskapa innehåll i digitala lagringsmedier som har skrotats eller sålts.

Både mänskliga misstag och brist på säkerhetsrutiner är orsaker till säkerhetsintrång. Ofta är det tillfälligheter som gör att de upptäcks.

Det finns olika metoder för radering av data. Vill du vara garanterad att data inte kan återskapas rekommenderar vi att destruera de digitala lagringsmedierna genom krossning.

Det är det enklaste, säkraste, och är dessutom de mest miljövänligaste

 

Umbraco CMS Från MarkedsPartner