Processbeskrivning

NG Secure är en ledande aktör inom destruktion. Vi erbjuder en trygg, säker och professionell lösning för makulering och destruktion av känsligt material för din verksamhet.

Vi har ett kontinuerligt fokus på att upprätthålla grundsäkerhetsnivå i hela vår värdekedja i enlighet med NS5014 och NS5830-serien. Semac AS är NG Secures sömlösa säkerhets- och beredskapspartner och genomför årliga inspektioner och kvalitetssäkrar grundsäkerhetsnivån med efterföljande Säkringscertifikat™.

NG Secure är ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015 (kvalitetsledning) och granskningen utförs av DNV GL.

Vi placerar ut plomberade behållare för insamling av papper. För digitala lagringsmedier erbjuder vi säkerhetspåsar och låsbara behållare anpassade efter kunder behov. De hämtas enligt överenskommelse och hanteras av våra säkerhetsgodkända och uniformerade chaufförer som bär ett synligt ID-kort. Behållarna fraktas i låsta fordon till våra mottagningar.

Våra mottagningar har inbrottslarm och videoövervakning kopplat till en vaktcentral med utryckning. Innehållet i destruktionsbehållaren destrueras på godkänd anläggning med strikt åtkomstkontroll och kvalitetssäkrade rutiner.

Materialet destrueras normalt inom 24 timmar efter ankomst. I regionerna samlas materialet i säkrade anläggningar och transporteras till huvudanläggningen i Oslo.

All personal som har tillgång till känsligt material är säkerhetsgodkända genom att bakgrundskontroll utförs, polisintyg utfärdas i de fall det är tillåtet enligt lag, sekretessavtal undertecknas och relevant säkerhetsutbildning genomförs och undertecknas.

Papper destrueras i en dokumentförstörare, Untha RE 100-4s, som tvärskär pappret i så små bitar att det är omöjligt att återskapa det ursprungliga innehållet. Storleken på bitarna efter destruktion är mindre än 320 mm2. De blandas med bitar från andra strimlade dokument. Pappret går sedan till materialåtervinning för produktion av nya pappersprodukter.

Digitala lagringsmedier destrueras i en kross, Untha RS30, där fragmenten inte är större än 15 mm2 efter krossning. De blandas med fragment från andra krossade lagringsmedier och innehållet kan inte återskapas. Fragmenten går sedan till metallåtervinning. Vid speciella krav kan det krossade materialet gå till förbränning. Material som inte kan återvinnas behandlas som El & elektronikavfall.

Annat material förstörs på förfrågan från kund och destrueras genom krossning eller förbränning.

 

 

Återvinning av digitala lagringsmedier:

 

Umbraco CMS Från MarkedsPartner