Vår kvalitetspolicy

Egne bilder (desember 2018)

För att uppfylla vår vision som är att känslig information aldrig ska komma på avvägar, har vi utarbetat följande kvalitetspolicy för NG Secure:

Säkerhet

Trygghet för kunden genom säker inhämtning, transport, makulering och destruktion. Detta uppnår vi med en etablerad grundsäkerhetsnivå och bra samarbete med våra partners.

Vi kräver utvärdering av tredje part och genomför inspektioner och kvalitetssäkrar grundsäkerhetsnivån med efterföljande Säkringscertifikat™. Detta utförs årligen av Semac AS.

Kvalitet

Kunden ska uppleva att vi håller det vi lovar och gör det vi säger att vi ska göra. Detta uppnår vi genom engagemang från ledningen och våra medarbetare för att möta kraven i vårt kvalitetssystem. Vi kräver utvärdering av tredje part och utför certifiering enligt ISO 9001 kvalitetsledning som genomförs årligen av DNV-GL.

Yttre miljö

Miljöarbete ska vara en integrerad del av verksamheten inom koncernen. Vi arbetar för en hög grad av återvinning och vårt mål är att > 98 % av insamlat papper ska gå till återvinning. När digitala lagringsmedier destrueras blir allt antingen återvunnet eller behandlat som El & elektronikavfall.

 

 

Umbraco CMS Från MarkedsPartner