Om oss

Egne bilder (juni 2015)

NG Secure är en ledande aktör inom destruktion och marknadsledande i Norge. Vi erbjuder säker destruktion av känsliga dokument och digitala lagringsmedier.

För oss är alltid säkerheten det viktigaste. Vi har därför ett kontinuerligt fokus på att upprätthålla grundsäkerhetsnivå i hela vår värdekedja. Semac AS är vår säkerhets- och beredskapspartner och genomför årliga inspektioner och kvalitetssäkrar grundsäkerhetsnivån med efterföljande Säkerhetscertifikat.

Vi bryr oss om miljön och arbetar därför för att allt vi behandlar ska kunna användas till nya produkter.

NG Secure är ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015 (kvalitetsledning) och granskningen utförs av DNV GL.

Vår vision är att känslig information aldrig ska komma på avvägar.

Våra värderingar​:

  • Laganda
  • Ansvarighet
  • Proaktivitet

 

NG Secure – en del av Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning-koncernen är marknadsledaren i den norska återvinningsbranschen. Koncernen ägs av Summa Equity och är etablerad med runt 50 anläggningar och fler än 1 700 anställda i Norge, Danmark, Sverige och England.

NG samlar in alla typer av avfall från näringslivet och producerar avfallsbaserade råvaror som säljs på den internationella marknaden.

NGs insats är ett viktigt bidrag till den cirkulära ekonomin och den nationella miljöbokföringen. Visionen är att avfall blir lösningen på framtidens resursproblem – och för NG betyder det att ”Det finns inga sopor”.

Umbraco CMS Från MarkedsPartner