NG Secure etablerar sig i Sverige!

NG Secure förstärkte teamet och utökar säljkåren ytterligare.

Som marknadsledare i Norge är det naturligt att vi även etablerar oss i Sverige och vi har därför utsett Peter Hansson till regionchef i Västra Götaland. Han finns i Göteborg tillsammans med Nordisk Återvinning. Peter har gedigen kompetens från branschen och 22 års erfarenhet från bland annat Veolia, Reisswolf och Remondis.

NG Secure har offensiva ambitioner och ser fram emot att erbjuda våra tjänster till våra svenska kunder. Själva fragmenteringen kommer att utföras vid vår anläggning i Oslo, som nyligen har installerat en toppmodern tuggmaskin för att säkerställa hög säkerhet och bra kvalitet.

NG Secure är en totalleverantör av säkerhetsförstöring, förstöring av papper och digitala lagringsmedier, men även textilier och andra fraktioner.

Våra tjänster:

Digitala lagringsmedier

Beställ destruktion

Känsliga dokument

Beställ destruktion

Andra varor och produkter

Beställ destruktion

VisjonVision

Vår vision är att känslig information aldrig får komma på avvägar.

För att säkerställa att känslig information hanteras på ett säkert och tillförlitligt sätt är det enda säkra sättet att destruera allt.

Om personuppgifter och affärskritisk information kommer på avvägar kan det leda till stora ekonomiska konsekvenser och kraftigt försämrat anseende/förtroende för bolaget. För att undvika detta behöver du ha bra lösningar för säker makulering och destruktion på plats.

Vi säkerställer att all destruktion sker på ett säkert och miljöriktigt sätt.

Umbraco CMS Från MarkedsPartner